1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021


Informujemy, że od przyszłego roku, jeżeli w polu CEL SZCZEGÓŁOWY nie będzie wpisanego numeru w formacie FSxxx, (przykład: FS000), pozycja zostanie zakwalifikowana jako nierozpoznana i zaksięgowana na cele statutowe Fundacji.


Na konto Fundacji w 2022r. Wpłynęło 301 822,30 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

FS000      3 915,30 zł
FS001      8 334,73 zł
FS002    19 144,13 zł
FS003    10 067,34 zł
FS004      4 498,18 zł
FS005         442,22 zł
FS006         407,89 zł
FS007            32,40 zł
FS008         171,30 zł
FS009         971,94 zł
FS010            60,24 zł
FS011                   –   zł
FS012         952,73 zł
FS013                   –   zł
FS014         776,19 zł
FS015                   –   zł
FS016    12 460,14 zł
FS017         810,92 zł
FS018      1 908,38 zł
FS019    14 159,19 zł
FS020      1 147,51 zł
FS021                   –   zł
FS022            76,15 zł
FS023         371,22 zł
FS024      1 215,70 zł
FS025                   –   zł
FS026                   –   zł
FS027                   –   zł
FS028      7 666,01 zł
FS029                   –   zł
FS030         142,59 zł
FS031         122,51 zł
FS032                   –   zł
FS033         123,58 zł
FS034                   –   zł
FS035                   –   zł
FS036                   –   zł
FS037                   –   zł
FS038      9 910,30 zł
FS039      1 191,35 zł
FS040    15 759,49 zł
FS041      2 250,59 zł
FS042                   –   zł
FS043         617,70 zł
FS044         368,99 zł
FS045      6 711,04 zł
FS046      1 207,46 zł
FS047         387,32 zł
FS048         278,88 zł
FS049                   –   zł
FS050                   –   zł
FS051                   –   zł
FS052         385,77 zł
FS053         416,71 zł
FS054                   –   zł
FS055                   –   zł
FS056                   –   zł
FS057         360,65 zł
FS058         135,90 zł
FS059      4 794,13 zł
FS060                   –   zł
FS061                   –   zł
FS062      5 593,80 zł
FS063                   –   zł
FS064      3 858,27 zł
FS065      3 156,48 zł
FS066      2 135,65 zł
FS067      1 288,45 zł
FS068         360,45 zł
FS069                   –   zł
FS070                   –   zł
FS071                   –   zł
FS072      3 734,99 zł
FS073         557,56 zł
FS074         716,35 zł
FS075         639,04 zł
FS076      3 023,20 zł
FS077      1 156,05 zł
FS078                   –   zł
FS079      2 832,21 zł
FS080    15 929,92 zł
FS081      2 755,09 zł
FS082      1 398,93 zł
FS083         791,23 zł
FS084                   –   zł
FS085      2 524,72 zł
FS086      4 817,21 zł
FS087      5 183,87 zł
FS088      4 407,20 zł
FS089                   –   zł
FS090      1 712,44 zł
FS091                   –   zł
FS092      4 999,87 zł
FS093      4 537,95 zł
FS094         896,57 zł
FS095         436,40 zł
FS096    23 682,84 zł
FS097      1 646,28 zł
FS098         394,79 zł
FS099      5 292,71 zł
FS100      3 356,39 zł
FS101         271,31 zł
FS102                   –   zł
FS103         556,97 zł
FS104                   –   zł
FS105      1 052,84 zł
FS106    15 524,85 zł
FS107            43,55 zł
FS108      1 550,16 zł
FS109                   –   zł
FS110         537,38 zł
FS111                   –   zł
FS112                   –   zł
FS113            19,30 zł
FS114                   –   zł
FS115            39,58 zł
FS116            20,08 zł
FS117      3 498,50 zł
FS118                   –   zł
FS119                   –   zł
FS120                   –   zł
FS121      2 938,52 zł
FS122      5 234,41 zł
FS123         817,52 zł
FS124                   –   zł
FS125         976,98 zł
FS126                   –   zł
FS127                   –   zł
FS128                   –   zł
FS129                   –   zł
FS130                   –   zł
FS131            18,92 zł
FS132                   –   zł
FS133                   –   zł
FS134            45,49 zł
FS135                   –   zł
FS136                   –   zł
FS137         111,65 zł
FS138      7 254,15 zł
FS139         756,99 zł
FS140      2 126,73 zł
FS141            10,57 zł
FS142                   –   zł
FS143         152,19 zł
FS144                   –   zł
FS145            22,99 zł
FS146                   –   zł
FS147                   –   zł
FS148      3 599,48 zł
FS149      5 346,45 zł
FS150         351,33 zł
FS151                   –   zł
FS152                   –   zł
FS153                   –   zł
FS154                   –   zł
FS155            99,43 zł
FS156            16,01 zł
FS157         168,59 zł
FS158            20,18 zł
FS159            37,15 zł
FS160            30,46 zł