Aktualności, Centrum Integracji Społecznej

CIS – przedstawienie dotychczasowej działalności – Działalność Przedsiębiorstw Społecznych w Powiecie Śremskim

Dnia 16.01.2018r. w Sali Konferencyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie odbyła się Konferencja Sieciująca przedsiębiorstw społecznych w Powiecie Śremskim organizowana przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka“ wraz z Partnerami WRK – Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka. Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Malik Specjalista ds. zwiększania widoczności ekonomii społecznej. Konferencje otworzył Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, następnie głos zabrał Pan Piotr Ruta Przewodniczący Rady Powiatu Śremskiego oraz Pan Tomasz Sadowski Przewodniczący F.P.W. „BARKA“ i Pani Barbara Sadowska Wiceprzewodnicząca F.P.W. „ BARKA“.

Tematem zebrania było Partnerstwo lokalne szansą na rozwój społeczno-gospodarczy w Powiecie Śremskim w tym zakresie zostały przedstawione prezentacje:
– Zamówienia społecznie odpowiedzialne przez Panią Lidię Węsierską-Chyc Kierownik WCES,
– Rewitalizacja, a przedsiębiorczość społeczna przez Panią Magdalenę Popłońską-Kowalską Ekspert ds. rewitalizacji,
– Korzyści z budowania partnerstwa lokalnego w Powiecie Leszczyńskim na przykładzie Stowarzyszenia Pro-Activ.

Głównym punktem programu było przedstawienie dotychczasowej działalności przedsiębiorstw społecznych w Śremie: Centrum Integracji Społecznej działające przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem oraz Spółdzielni Socjalnej Paumark.

WSS Paumark przedstawił swoją dwuletnią działalność oraz plany otwarcie nowej spółdzielni WSS Warta. Spółdzielnia Paumark wraz z przedstawicielami Fundacji „BARKA“ Panem Tomaszem Sadowskim i Barbarą Sadowską wręczyła Spółdzielni Mieszkaniowej certyfikat jako Przedsiębiorcy Społecznie Odpowiedzialni w ramach współpracy z WSS Paumark.

Kierownik CIS Pani Katarzyna Ruszkowska przedstawiła funkcjonowanie Centrum m.in. kwestię współpracy z PUP i OPS, na podstawie której kierowane są osoby
do uczestnictwa w CIS, a także współpracę z F.P.W. „ BARKA“ oraz Przedsiębiorcami, u których Uczestnicy odbywają praktyczną naukę zawodu. Pani Kierownik zaprezentowała sukcesy Centrum po 12 miesiącach działalności CIS-u, a także plany, które mają na celu rozszerzenie działalności o kolejny warsztat.
Przemówieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna, która ukazała roczną prace z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.

W ramach podsumowania działalności Centrum Integracji Społecznej głos zabrał także Pan Hieronim Bartkowiak Prezes Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem.

Całodniowej Konferencji towarzyszył serwis kawowy oraz możliwość skorzystania
z obiadu po zakończeniu spotkania.

image_pdf