Aktualności, Lokalne Centrum Wolontariatu, Szkolenia

LCW – szkoli wolontariuszy

Fundacja realizuje projekt pn. „Organizacja szkoleń dla wolontariuszy – Kompetentny wolontariusz niezbędny” w ramach, którego realizujemy cykl szkoleń dla wolontariuszy.

w ramach projektu odbyły się następujące szkolenia specjalistyczne:

17 maja odbyło się szkolenie pn. Pierwsza pomoc przedmedyczna w którym udział wzięło 21 wolontariuszy zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu. Warsztaty poprowadził wykwalifikowany ratownik medyczny Pan Wojciech Moskalik Szkolenie odbyło się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Gminy Śrem.

31 maja szkolenie pn. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży w którym udział wzięło 30 wolontariuszy zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do pracy w różnego typu świetlicach, a także mogą wspierać pracę wychowawców podczas wypoczynku dzieci i młodzieży. Osoba prowadząca szkolenie jest Pani Magdaleny Dorosińskiej – Kicińskiej wieloletni nauczyciel akademicki. Na zakończenie każdy wolontariusz otrzymał zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. Życzymy nowym asystentom aby jak najlepiej wykorzystali zdobytą wiedzę pracując na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Warsztaty współfinansowane z budżetu Gminy Śrem

image_pdf