Aktualności, Centrum Integracji Społecznej, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

30 lecie BARKI

07 czerwca 2019r. przedstawiciele Fundacji brali udział w obchodach 30 lecia Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” uczestnicząc w konferencji Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce.
Konferencje otworzyli założyciele F.P.W. „Barka” Barbara i Tomasz Sadowcy, następnie głos wzięli partnerzy : Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wojciech Zarzycki Zastępca Dyrektora ROPS, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Antoni Kalisz Członek Zarządu Starostwa Powiatu Poznańskiego,
ks. Ireneusz Szwarc Proboszcz Parafii Archikatedralnej oraz został odczytany list od Minister Elżbiety Rafalskiej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W dalszej części konferencji wystąpili przedstawiciele Wspólnoty Barki – Liderzy Wspólnot, został odtworzony film z wypowiedzią profesora Jerzego Buzka następnie został odczytany list profesora Jerzego Hausnera oraz wystąpił Cezary Miżejewski Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, który mówił o Gospodarce Solidarnej w Polsce.
W przerwie na lunch można było zwiedzać stoiska przedsiębiorstw społecznych.
W drugiej części Konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne:
– Rola Samorządów w tworzeniu warunków dla zrównoważonego rozwoju we wspólnocie lokalnej.
– Wspólnota oparta o wartości, biznes społecznie odpowiedzialny; rola przedsiębiorców
w kształtowaniu ludzkiej twarzy biznesu.

image_pdf