Aktualności, Bezdomność, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Zaczynamy od ROZBIÓRKI…

Obecny Budynek – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Nochowie, niespełniające wymogów ppoż. zostało zburzone, gdyż ze względu na swoją funkcję oraz warunki techniczno – budowlane zostało uznane za zagrażające życiu.  Prace rozbiórkowe ruszyły już  05.08.2019r., rozpoczynając od pokrycia dachowego. Tym o to etapem rozpoczynamy ścieżkę do poprawy funkcjonowania i powstania NOWEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN… Read More Zaczynamy od ROZBIÓRKI…

Aktualności, Bezdomność, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Budowa Nowego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Nochowie.

Niesienie pomocy osobom bezdomnym jest jednym z wielu celów statutowych Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. W tym roku rozpoczynamy najważniejszy projekt –  prace związane z budową Nowego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Nochowie. Fundacja od kilku lat starała się o rozpoczęcie tej jakże ważnej inwestycji napotykając się na lawinę  problemów w różnych kwestiach –… Read More Budowa Nowego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Nochowie.

image_pdf