Aktualności, Centrum Integracji Społecznej

WYJAZD INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY

W ramach szeroko pojętej współpracy z naszą organizacją –  Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” zorganizowała dwudniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny do Chudobczyc. Wypoczynek wraz ze spotkaniem edukacyjnym został zorganizowany dla naszych podopiecznych – uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, które  nasza Fundacja prowadzi – 18 osób w tym 3 osoby z kadry… Read More WYJAZD INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY

Aktualności, Bezdomność, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Zaczynamy od ROZBIÓRKI…

Obecny Budynek – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Nochowie, niespełniające wymogów ppoż. zostało zburzone, gdyż ze względu na swoją funkcję oraz warunki techniczno – budowlane zostało uznane za zagrażające życiu.  Prace rozbiórkowe ruszyły już  05.08.2019r., rozpoczynając od pokrycia dachowego. Tym o to etapem rozpoczynamy ścieżkę do poprawy funkcjonowania i powstania NOWEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN… Read More Zaczynamy od ROZBIÓRKI…