Aktualności, Bezdomność, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Fundacja kształci liderów

Dziesięcioro mieszkańców i mieszkanek Schroniska dla Bezdomnych w Śremie bierze udział w projekcie Szkoła Animacji Społecznej prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA. Projekt będzie trwał rok i polega na wzięciu udziału w trzydniowych sesjach odbywających się raz w miesiącu. Celem tych spotkań będzie kształtowanie odpowiedzialnej postawy dążącej do usamodzielnienia się osób dotkniętych bezdomnością, które poprzez… Read More Fundacja kształci liderów