1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019

Na konto Fundacji w 2020r. Wpłynęło 306 827,72 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

fs001   11 782,11 zł
fs002   14 219,13 zł
fs003     9 969,18 zł
fs004     6 434,20 zł
fs005        486,55 zł
fs006        115,43 zł
fs007          23,86 zł
fs008                0  zł
fs009     4 726,71 zł
fs010        550,96 zł
fs011                0   zł
fs012        950,02 zł
fs013                0   zł
fs014   24 367,86 zł
fs015                0   zł
fs016     9 479,03 zł
fs017     4 581,41 zł
fs018     2 109,46 zł
fs019   12 935,14 zł
fs020        882,31 zł
fs021            6,98 zł
fs022        229,02 zł
fs023        794,92 zł
fs024     1 631,64 zł
fs025        163,35 zł
fs026                0   zł
fs027                0   zł
fs028     3 208,18 zł
fs029                0   zł
fs030        288,96 zł
fs033          54,51 zł
fs034                0   zł
fs035        110,29 zł
fs036                0   zł
fs037               0  zł
fs038     9 682,83 zł
fs039        484,13 zł
fs040   18 507,79 zł
fs041     1 721,46 zł
fs042               0   zł
fs043        267,14 zł
fs044        212,62 zł
fs045     4 406,23 zł
fs046        167,52 zł
fs047        216,12 zł
fs048        483,25 zł
fs050                0   zł
fs051                0   zł
fs052        445,23 zł
fs053        526,42 zł
fs054        513,52 zł
fs055                0   zł
fs056               0   zł
fs057        102,43 zł
fs058        195,36 zł
fs059     8 608,27 zł
fs060                0   zł
fs061                0   zł
fs062   16 834,45 zł
fs063                0   zł
fs064     1 169,14 zł
fs065     1 435,02 zł
fs066     2 564,97 zł
fs067     1 078,83 zł
fs068     4 607,89 zł
fs069          67,12 zł
fs070                0   zł
fs071                0   zł
fs072     2 693,79 zł
fs073        385,77 zł
fs074        317,09 zł
fs075        478,89 zł
fs076        124,26 zł
fs077     1 033,24 zł
fs078            5,92 zł
fs079        750,00 zł
fs080     9 304,34 zł
fs081     1 737,37 zł
fs082     1 252,08 zł
fs083            6,60 zł
fs084          31,53 zł
fs085     1 875,98 zł
fs086     4 053,63 zł
fs087     4 340,56 zł
fs088     5 658,40 zł
fs089                0   zł
fs090     1 361,49 zł
fs091                0   zł
fs092     3 458,83 zł
fs093     5 195,13 zł
fs094        398,09 zł
fs095        175,09 zł
fs096     9 240,51 zł
fs097     3 129,41 zł
fs098        996,38 zł
fs099     8 505,74 zł
fs100     6 582,52 zł
fs101     1 318,52 zł
fs102            6,60 zł
fs103        243,47 zł
fs104          22,41 zł
fs105     2 350,89 zł
fs106   14 577,06 zł
fs107          47,63 zł
fs108        796,27 zł
fs109        127,36 zł
fs111                0   zł
fs112                0   zł
fs113          16,20 zł
fs114        186,05 zł
fs115          81,87 zł
fs116                0   zł
fs117     7 010,38 zł
fs118                0   zł
fs119          39,09 zł
fs120                0   zł
fs121     3 121,07 zł
fs122   17 058,13 zł
fs123     1 672,86 zł
fs124        352,30 zł
fs125                0   zł
fs126                0  zł
fs127          56,55 zł
fs128               0  zł
fs129          11,45 zł
fs130          25,22 zł
fs131          44,04 zł
fs132          23,86 zł
fs133          63,24 zł
fs134          41,90 zł
fs135            5,43 zł
fs136          36,28 zł
fs137               0   zł