Społeczeństwo tworzą wyjątkowe jednostki

By lepiej wykonywać swoje zawodowe obowiązki, pracownicy często biorą udział w najrozmaitszych kursach i szkoleniach. Również personel Schroniska dla Osób Bezdomnych w Nochowie pragnął zwiększyć swoje kompetencje i pogłębić posiadaną już wiedzę. We wtorek, 8 lutego, mieszkańców i pracowników schroniska odwiedził Pan Profesor Stanisław Kowalik, psycholog i socjolog, na zaproszenie Prezesa Hieronima Bartkowiaka. Spotkanie miało zaowocować większą satysfakcją z pracy całego zespołu Fundacji, lepszym rozumieniem mieszkańców oraz podejmowaniem trafnych diagnoz.

Pan Profesor Kowalik opowiedział o swojej życiowej drodze i początkach pracy. Jak się okazało, pierwsze zawodowe kroki dla nikogo nie są łatwe, wymagają dużo cierpliwości, ciężkiej pracy, samozaparcia i zaangażowania. Jego zdaniem nie można pomóc drugiemu człowiekowi nie znając go, traktując wszystkich według schematów i utartych stereotypów. Każdy jest indywidualną jednostką, ma inną przeszłość i doświadczenia.

Gość ogromną wagę przykładał do twierdzenia, że każdy człowiek jest inny i do miejsca, w którym aktualnie się znajduje, dotarł różnymi ścieżkami. Doprowadziły go tutaj również życiowe niepowodzenia. Dlatego tak istotna jest komunikacja, więzi interpersonalne i ciągła praca nad własnymi słabościami. By zgłębić temat, uczestnicy warsztatów poznali „5 przykazań Profesora Kowalika”, które pokazały, jakie cechy powinniśmy w sobie wytworzyć lub wzmacniać, by mieć radość z wykonywanej pracy, nie załamywać się niepowodzeniami lub brakiem widocznych szybko efektów.

Społeczeństwo tworzą wyjątkowe jednostki – każdy z nas jest niepowtarzalny i tak bardzo inny od pozostałych. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy człowiek jest istotą społeczną. Tak jak wieki temu stwierdził Arystoteles – człowiek nie może żyć poza społeczeństwem, w którym zaspokaja swoje potrzeby i ma możliwość rozwoju.

J.F. & A.B.

 

image_pdfPobierz PDF