1% podatku dochodowego od osób fizycznych od 2009-2020

Na konto Fundacji w 2020r. Wpłynęło 306 827,72 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

fs001   11 782,11 zł
fs002   14 219,13 zł
fs003     9 969,18 zł
fs004     6 434,20 zł
fs005        486,55 zł
fs006        115,43 zł
fs007          23,86 zł
fs008                0  zł
fs009     4 726,71 zł
fs010        550,96 zł
fs011                0   zł
fs012        950,02 zł
fs013                0   zł
fs014   24 367,86 zł
fs015                0   zł
fs016     9 479,03 zł
fs017     4 581,41 zł
fs018     2 109,46 zł
fs019   12 935,14 zł
fs020        882,31 zł
fs021            6,98 zł
fs022        229,02 zł
fs023        794,92 zł
fs024     1 631,64 zł
fs025        163,35 zł
fs026                0   zł
fs027                0   zł
fs028     3 208,18 zł
fs029                0   zł
fs030        288,96 zł
fs033          54,51 zł
fs034                0   zł
fs035        110,29 zł
fs036                0   zł
fs037               0  zł
fs038     9 682,83 zł
fs039        484,13 zł
fs040   18 507,79 zł
fs041     1 721,46 zł
fs042               0   zł
fs043        267,14 zł
fs044        212,62 zł
fs045     4 406,23 zł
fs046        167,52 zł
fs047        216,12 zł
fs048        483,25 zł
fs050                0   zł
fs051                0   zł
fs052        445,23 zł
fs053        526,42 zł
fs054        513,52 zł
fs055                0   zł
fs056               0   zł
fs057        102,43 zł
fs058        195,36 zł
fs059     8 608,27 zł
fs060                0   zł
fs061                0   zł
fs062   16 834,45 zł
fs063                0   zł
fs064     1 169,14 zł
fs065     1 435,02 zł
fs066     2 564,97 zł
fs067     1 078,83 zł
fs068     4 607,89 zł
fs069          67,12 zł
fs070                0   zł
fs071                0   zł
fs072     2 693,79 zł
fs073        385,77 zł
fs074        317,09 zł
fs075        478,89 zł
fs076        124,26 zł
fs077     1 033,24 zł
fs078            5,92 zł
fs079        750,00 zł
fs080     9 304,34 zł
fs081     1 737,37 zł
fs082     1 252,08 zł
fs083            6,60 zł
fs084          31,53 zł
fs085     1 875,98 zł
fs086     4 053,63 zł
fs087     4 340,56 zł
fs088     5 658,40 zł
fs089                0   zł
fs090     1 361,49 zł
fs091                0   zł
fs092     3 458,83 zł
fs093     5 195,13 zł
fs094        398,09 zł
fs095        175,09 zł
fs096     9 240,51 zł
fs097     3 129,41 zł
fs098        996,38 zł
fs099     8 505,74 zł
fs100     6 582,52 zł
fs101     1 318,52 zł
fs102            6,60 zł
fs103        243,47 zł
fs104          22,41 zł
fs105     2 350,89 zł
fs106   14 577,06 zł
fs107          47,63 zł
fs108        796,27 zł
fs109        127,36 zł
fs111                0   zł
fs112                0   zł
fs113          16,20 zł
fs114        186,05 zł
fs115          81,87 zł
fs116                0   zł
fs117     7 010,38 zł
fs118                0   zł
fs119          39,09 zł
fs120                0   zł
fs121     3 121,07 zł
fs122   17 058,13 zł
fs123     1 672,86 zł
fs124        352,30 zł
fs125                0   zł
fs126                0  zł
fs127          56,55 zł
fs128               0  zł
fs129          11,45 zł
fs130          25,22 zł
fs131          44,04 zł
fs132          23,86 zł
fs133          63,24 zł
fs134          41,90 zł
fs135            5,43 zł
fs136          36,28 zł
fs137               0   zł

 

Na konto Fundacji w 2019r. Wpłynęło 326 507,78 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

FS KWOTA
FS000 3 709,69 zł
FS001 27 641,68 zł
FS002 11 869,07 zł
FS003 7 047,96 zł
FS004 9 167,80 zł
FS005 590,94 zł
FS006 126,52 zł
FS008 34,89 zł
FS009 3 269,48 zł
FS010 631,90 zł
FS012 1 372,88 zł
FS014 37 565,85 zł
FS015 538,22 zł
FS016 10 265,50 zł
FS017 3 405,40 zł
FS018 1 384,64 zł
FS019 10 873,30 zł
FS020 875,34 zł
FS021 31,26 zł
FS022 205,70 zł
FS023 1 231,76 zł
FS024 1 168,65 zł
FS025 235,20 zł
FS028 5 939,58 zł
FS029 25,87 zł
FS030 636,51 zł
FS031 66,74 zł
FS032 131,81 zł
FS033 313,11 zł
FS038 26 596,61 zł
FS039 160,43 zł
FS040 18 262,59 zł
FS041 3 223,51 zł
FS043 164,25 zł
FS044 35,48 zł
FS046 183,65 zł
FS047 28,52 zł
FS048 145,04 zł
FS052 83,20 zł
FS053 1 589,66 zł
FS058 449,92 zł
FS059 3 907,95 zł
FS064 1 654,63 zł
FS065 1 464,12 zł
FS066 1 810,55 zł
FS067 1 520,96 zł
FS068 4 761,82 zł
FS069 939,04 zł
FS072 8 983,07 zł
FS073 557,42 zł
FS074 271,36 zł
FS075 2 859,84 zł
FS076 405,43 zł
FS077 1 249,40 zł
FS078 137,10 zł
FS079 642,10 zł
FS080 2 327,70 zł
FS081 1 024,69 zł
FS083 371,32 zł
FS084 35,77 zł
FS086 4 079,84 zł
FS087 2 337,89 zł
FS088 11 543,42 zł
FS090 2 269,78 zł
FS092 3 742,33 zł
FS093 5 691,84 zł
FS094 962,95 zł
FS095 175,32 zł
FS096 9 601,45 zł
FS097 8 030,22 zł
FS098 1 945,69 zł
FS099 12 097,81 zł
FS100 9 960,92 zł
FS101 1 180,31 zł
FS102 0,10 zł
FS103 577,42 zł
FS104 24,70 zł
FS105 7 935,65 zł
FS106 15 277,71 zł
FS108 1 160,42 zł
FS109 112,11 zł
Budowa schroniska Nochowo 922,87 zł
Hęćka B 23,32 zł
Jakubiak J 24,11 zł
Ratajczak A 18,91 zł
Frąckowiak A 301,06 zł
Kielan I 75,46 zł
Napierała D 6,37 zł
Okazanie L 35,48 zł
Związek filatelistów 109,86 zł
Malinowski A 38,51 zł
Buguszewski ? 39,59 zł
SUMA 326 507,78 zł

 

Na konto Fundacji w 2018r. Wpłynęło 336.392,77 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 
FS  KWOTA
FS001      21 172,12 zł
FS002      15 087,39 zł
FS003        8 884,88 zł
FS004      11 108,50 zł
FS005            755,97 zł
FS006            246,08 zł
FS008              57,13 zł
FS009            519,50 zł
FS010            610,64 zł
FS012            909,44 zł
FS013            370,34 zł
FS014            865,63 zł
FS015            446,19 zł
FS016        8 760,81 zł
FS017        3 052,31 zł
FS018        1 954,02 zł
FS019      17 532,89 zł
FS020        1 073,30 zł
FS022            109,17 zł
FS023            565,36 zł
FS024        1 615,24 zł
FS025            310,37 zł
FS028        4 852,37 zł
FS029            145,73 zł
FS030            297,92 zł
FS031            100,84 zł
FS032            102,70 zł
FS033            191,69 zł
FS046 i FS047            217,76 zł
FS052              59,23 zł
FS053        3 932,44 zł
FS058            997,44 zł
FS059        3 616,20 zł
FS063            135,34 zł
FS064        1 854,26 zł
FS065        1 538,70 zł
FS066        2 203,73 zł
FS067        2 390,71 zł
FS068      10 047,74 zł
FS069            680,32 zł
FS072        9 780,79 zł
FS073            346,43 zł
FS074            720,30 zł
FS075        3 020,07 zł
FS076            315,66 zł
FS077        1 228,53 zł
FS078            208,45 zł
FS079            444,82 zł
FS081            919,83 zł
FS083            613,38 zł
FS084            273,22 zł
FS086        3 195,58 zł
FS087        2 504,49 zł
FS088      13 264,99 zł
FS090            725,98 zł
FS092        4 945,67 zł
FS093        7 946,92 zł
FS094        2 665,11 zł
FS095              25,68 zł
FS096      12 412,48 zł
FS097      24 800,89 zł
FS098      10 887,21 zł
FS099      14 530,17 zł
FS100        9 157,32 zł
FS101        1 568,69 zł
FS104              85,75 zł

 

Na konto Fundacji w 2017r. Wpłynęło 252 982,82 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 

FS

KWOTA

FS001

11 249,57 zł

FS002

9 607,06 zł

FS003

8 886,24 zł

FS004

11 340,15 zł

FS005

676,47 zł

FS006

370,46 zł

FS007

189,29 zł

FS009

566,18 zł

FS010

367,98 zł

FS011

181,66 zł

FS012

1 043,95 zł

FS013

718,24 zł

FS015

722,90 zł

FS016

10 091,92 zł

FS017

4 501,83 zł

FS018

1 418,67 zł

FS019

10 430,74 zł

FS020

2 020,89 zł

FS023

895,06 zł

FS024

2 026,93 zł

FS025

165,53 zł

FS028

2 287,79 zł

FS030

451,04 zł

FS033

196,02 zł

FS034

103,75 zł

FS042

68,01 zł

FS046

98,41 zł

FS047

158,89 zł

FS052

286,11 zł

FS053

3 606,07 zł

FS054

15,15 zł

FS057

23,17 zł

FS058

1 213,44 zł

FS059

4 341,25 zł

FS063

116,62 zł

FS064

1 715,17 zł

FS065

469,66 zł

FS066

2 608,06 zł

FS067

2 248,88 zł

FS068

17 650,21 zł

FS069

1 627,36 zł

FS072

8 185,52 zł

FS073

350,76 zł

FS074

1 437,97 zł

FS075

7 661,11 zł

FS076

429,76 zł

FS077

2 143,35 zł

FS078

343,83 zł

FS079

748,24 zł

FS080

49 456,21 zł

FS081

2 137,01 zł

FS083

1 162,46 zł

FS084

308,68 zł

FS086

3 790,12 zł

FS087

3 538,26 zł

FS088

25 020,57 zł

FS090

666,57 zł

FS091

551,83 zł

FS092

3 812,08 zł

FS093

2 428,27 zł

FS096

44,55 zł

FS097

2,87 zł

inne

434,7 zł

Na konto Fundacji w 2016r wpłynęło 260 499,44 zł zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 • FS001
21 381,72 zł
 • FS002
7 567,36 zł
 • FS003
19 840,00 zł
 • FS004
19 860,98 zł
 • FS005
639,84 zł
 • FS006
548,46 zł
 • FS007
3 136,02 zł
 • FS009
1 696,46 zł
 • FS010
343,43 zł
 • FS011
100,29 zł
 • FS012
2 602,32 zł
 • FS013
319,18 zł
 • FS014
7 901,78 zł
 • FS015
340,96 zł
 • FS016
11 495,48 zł
 • FS017
1 330,26 zł
 • FS018
2 070,68 zł
 • FS019
9 698,83 zł
 • FS020
2 044,65 zł
 • FS022
14,36 zł
 • FS023
493,12 zł
 • FS024
1 730,03 zł
 • FS027
112,96 zł
 • FS028
3 565,49 zł
 • FS030
419,66 zł
 • FS033
144,64 zł
 • FS035
102,37 zł
 • FS046 + 047
271,95 zł
 • FS048
11 145,92 zł
 • FS052
590,54 zł
 • FS053
3 135,93 zł
 • FS056
175,92 zł
 • FS058
1 810,71 zł
 • FS059
5 732,50 zł
 • FS063
2 779,23 zł
 • FS064
1 504,40 zł
 • FS065
496,68 zł
 • FS066
1 088,60 zł
 • FS067
4 140,77 zł
 • FS068
30 611,69 zł
 • FS069
1 776,95 zł
 • FS072
5 510,09 zł
 • FS073
367,59 zł
 • FS074
321,85 zł
 • FS075
43 765,10 zł
 • FS076
3 513,02 zł
 • FS077
3 691,51 zł
 • FS078
403,72 zł
 • FS079
132,86 zł
 • FS080
12 702,00 zł
 • FS081
3 550,83 zł
 • FS082
879,52 zł
 • Wpłaty inne
898,23 zł

Na konto Fundacji w 2015r wpłynęło 208 843,91 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 • FS001

17 146,21 zł

 • FS002

14 777,63 zł

 • FS003

23 485,57 zł

 • FS004

16 516,17 zł

 • FS005

660,63 zł

 • FS006

1 368,97 zł

 • FS007

715,67 zł

 • FS008

12,18 zł

 • FS009

550,34 zł

 • FS010

529,16 zł

 • FS011

307,99 zł

 • FS012

2 396,20 zł

 • FS013

109,00 zł

 • FS014

5 491,53 zł

 • FS015

822,10 zł

 • FS016

8 512,71 zł

 • FS017

4 971,48 zł

 • FS018

2 910,60 zł

 • FS019

16 677,24 zł

 • FS020

799,92 zł

 • FS022

203,54 zł

 • FS023

737,65 zł

 • FS024

4 139,19 zł

 • FS025

13,27 zł

 • FS027

50,00 zł

 • FS028

2 230,37 zł

 • FS030

904,27 zł

 • FS033

150,97 zł

 • FS035

3 109,69 zł

 • FS037

55,74 zł

 • FS046

1 340,36 zł

 • FS048

21 102,28 zł

 • FS052

449,36 zł

 • FS053

942,77 zł

 • FS056

5 578,45 zł

 • FS057

18,91 zł

 • FS058

1 440,94 zł

 • FS059

3 136,32 zł

 • FS063

6 898,92 zł

 • FS064

1 162,95 zł

 • FS065

1 575,29 zł

 • FS066

1 726,66 zł

 • FS067

3 285,12 zł

 • FS068

25 896,42 zł

 • FS069

433,32 zł

 • FS070

1 006,73 zł

 • sala bazar

40,59 zł

 • figury

30,49 zł

 • parafia św. Filipa i Jakuba w Gozdowie

827,44 zł

 

 

 

Na konto Fundacji w 2014r wpłynęło 149 605,10 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 

 • kościół pw. bł., Michała Kozala w Śremie
12 493,44 zł
 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Śremie
   6 653,79 zł
 • kościół pw. Św, Ignacego Loyoli (Klasztorek) w Śremie
       644,99 zł
 • kościół pw. NSJ w Śremie
24 605,26 zł
 • kościół pw. Ducha świętego w Śremie
12 981,97 zł
 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Mórce
       519,75 zł
 • Przedszkole Słoneczna Szóstka
           5,05 zł
 • Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II
         55,84 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 4
         54,85 zł
 • Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie
       952,28 zł
 • Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
       689,14 zł
 • Przedszkole nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie
       339,67 zł
 • Przedszkole nr 7 „Janek Wędrowniczek” w Śremie
       150,58 zł
 • Parafia Błażejewo
   1 338,48 zł
 • Bank Żywności
         37,52 zł
 • Schronisko Gaj
         48,51 zł
 • TPD Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp,
   1 843,88 zł
 • Jagoda B.
       856,84 zł
 • Wolontariat
       342,94 zł
 • Patrycja G.
       257,80 zł
 • Bracia Staniszewscy
       141,17 zł
 • Anna i Kamil
   4 003,06 zł
 • Kajetan D.
       115,63 zł
 • Stanisław R.
   5 819,59 zł
 • Artur S.
       103,65 zł
 • Jarosław N.
   1 042,17 zł
 • Jacek K.
   1 953,17 zł
 • Koło „Smoki”
15 522,70 zł
 • Krzysztof P.
   4 657,55 zł
 • Natalia N.
   4 595,58 zł
 • Patryk N.
25 841,57 zł
 • Stanisław W.
       138,60 zł
 • Antoni P.
   6 622,97 zł
 • Zuzia K.
   6 160,08 zł
 • Amelia K.
   1 568,85 zł
 • Roman N.
         50,19 zł
 • Małgorzata D.
   2 470,15 zł
 • Joanna K.
       829,81 zł
 • Franciszek T.
   2 241,56 zł
 • Centaurus
         41,38 zł
 • Daniel
       425,70 zł
 • Karolina L.
         72,67 zł
 • Ochrona Terenów Zielonych
         38,31 zł
 • Amelia K.
       112,56 zł
 • Brat Albert
         75,54 zł
 • Elife
         88,31 zł

 

 

 

 

Na konto Fundacji w 2013r wpłynęło 170.839,21 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 • kościół pw. bł. Michała Kozala w Śremie
10 357,68 zł
 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Śremie
5 813,38 zł
 • kościół pw. NSJ w Śremie
26 499,03 zł
 • kościół pw. Ducha świętego w Śremie
10 484,20 zł
 • kościół pw. Św. Ignacego Loyoli (Klasztorek) w Śremie
583,01 zł
 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Mórce
491,44 zł
 • Parafia Błażejewo
1 772,10 zł
 • Przedszkole Słoneczna Szóstka
91,08 zł
 • Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie
352,74 zł
 • Przedszkole nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie
685,48 zł
 • Przedszkole nr 7 „Janek Wędrowniczek” w Śremie
757,55 zł
 • Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
2 396,79 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 4
428,87 zł
 • Koło „Smoki”
2 650,33 zł
 • Fundacja
18 268,61 zł
 • Dom dla bezdomnych kobiet
9 726,65 zł
 • turnus rehabilitacyjny dla dzieci
152,16 zł
 • Hufiec Śrem
69,20 zł
 • B Ż
50,59 zł
 • Schronisko w Gaju
55,84 zł
 • DPS Psarskie
30,59 zł
 • Nowa pracownia językowa w szkole
51,28 zł
 • TPD Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp.
3 485,10 zł
 • Jagoda B
3 356,60 zł
 • Staś R
10 058,32 zł
 • Krzysztof P
3 045,14 zł
 • Natalia N
2 045,54 zł
 • Patryk N
14 756,74 zł
 • Joanna K
1 863,81 zł
 • Grażyna C
41,38 zł
 • Maja M
282,00 zł
 • Małgorzata D
2 297,89 zł
 • Zuzia K
8 432,62 zł
 • Jarosław N
16 302,83 zł
 • Bracia S
426,39 zł
 • ArtuR S
1 398,28 zł
 • Jacek K
3 194,43 zł
 • Stanisław W
172,85 zł
 • Antoni P
6 301,95 zł
 • Andżelika K
83,46 zł
 • Kajetan D
23,86 zł
 • Patryk N
26,83 zł
 • Krzysztof P
40,99 zł
 • Roman N
1 019,30 zł
 • Joanna K
58,31 zł
 • Marta J
128,80 zł
 • Piotr Z
22,37 zł
 • Jaś N
53,56 zł
 • Wojciech N
40,10 zł
 • Natalia N
14,55 zł
 • Natalia N
80,49 zł
 • Sławomir R.
16,14 zł

Na konto Fundacji w 2012r wpłynęło 155.2267,16 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Śremie
5 795,30 zł
 • kościół pw. Ducha świętego w Śremie
14 818,10 zł
 • kościół pw. NSJ w Śremie
22 988,30 zł
 • kościół pw. bł. Michała Kozala w Śremie
14 056,40 zł
 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Mórce
805,20 zł
 • kościół pw. Św. Ignacego Loyoli (Klasztorek) w Śremie
689,10 zł
 • Przedszkole Słoneczna Szóstka
791,70 zł
 • Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie
284,00 zł
 • Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
4 084,10 zł
 • Przedszkole nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie
1 116,00 zł
 • Przedszkole nr 7 „Janek Wędrowniczek” w Śremie
701,40 zł
 • TPD Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp.
5 337,10 zł
 • Lokalne Centrum Wolontariatu w Śremie
1 174,00 zł
 • Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „SMOKI”
1 992,60 zł
 • DPS w Psarskiem
64,10 zł
 • Schronisko dla zwierząt w Gaju
466,00 zł
 • Jagoda B.
5 838,80 zł
 • Grażyna Ch.
48,90 zł
 • Julka
25,30 zł
 • Patryk N.
17 254,96 zł
 • Zuzanna K.
7 491,70 zł
 • Krzysztof P.
1 305,20 zł
 • Stanisław R.
9 280,50 zł
 • Natalia N.
3 844,00 zł
 • Zuzanna S.
38,00 zł
 • Małgorzata Z.
42,50 zł
 • Bracia S.
522,40 zł
 • Angelika K.
92,50 zł
 • Jacek K.
2 952,70 zł
 • Artur S.
3 533,80 zł
 • Antoni P.
11 368,50 zł
 • Kacper U.
10,30 zł
 • Rafał W.
135,60 zł
 • Stanisław W.
263,60 zł
 • Cele Statutowe Fundacji
 w tym:
 • bank żywności
25,80 zł
 • cele statutowe
16 028,70 zł

Na konto Fundacji w 2011r wpłynęło 109.285,40 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Śremie
8 768,80 zł
 • kościół pw. Ducha świętego w Śremie
13 889,35 zł
 • kościół pw. NSJ w Śremie
17 314,30 zł
 • kościół pw. bł. Michała Kozala w Śremie
19 757,85 zł
 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Mórce
233,80 zł
 • kościół pw. Św. Ignacego Loyoli (Klasztorek) w Śremie
773,90 zł
 • TPD Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp.
9 227 zł
 • Przedszkole „Jarzębinka” w Śremie
1 630,80 zł
 • Przedszkole „Janek Wędrowniczek” w Śremie
1 202,40 zł
 • Przedszkole „Słoneczna Gromada” w Śremie
1 959,40 zł
 • Schronisko dla zwierząt w Gaju
426,40 zł
 • Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „SMOKI”
1 120,70 zł
 • Lokalne Centrum Wolontariatu w Śremie
101,70 zł
 • Klub Odlewnika
28,10 zł
 • Jacek K.
3 014,40 zł
 • Antoni P.
5 948,60 zł
 • Artur S.
1 549,90 zł
 • Michał i Piotr S.
606,40 zł
 • Łukasz M.
864,40 zł
 • Angelika K.
197,80 zł
 • Jagoda B.
3 679,30 zł
 • Krzysztof P.
1 818,80 zł
 • dla chorej Julki
60,10 zł
 • Natalia N.
5 302,90 zł
 • Cele Fundacji
9 808,30 zł
 •  w tym :
 • Schronisko dla osób bezdomnych w Nochowie
52,80 zł
 • Odnowa zabytków
194,30 zł
 • kult religijny
198,10 zł
 • bank żywności
29,10 zł
 • cele statutowe
9 334 zł

Na konto Fundacji w 2010r wpłynęło 125 063,54 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Śremie
15 755,35 zł
 • kościół pw. Ducha świętego w Śremie
6 380,10 zł
 • kościół pw. NSJ w Śremie
31 298,75 zł
 • kościół pw. bł. Michała Kozala w Śremie
25 081,80 zł
 • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Mórce
942,70 zł
 • kościół pw. Św. Ignacego Loyoli (Klasztorek) w Śremie
807,00 zł
 • TPD Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp.
6 784,50 zł
 • TPD Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp. (indywidualni członkowie)
10 266,10 zł
 • Przedszkole „Jarzębinka” w Śremie
6 052,60 zł
 • Przedszkole „Janek Wędrowniczek” w Śremie
1 281,50 zł
 • Przedszkole „Słoneczna Gromada” w Śremie
1 350,20 zł
 • Schronisko dla osób bezdomnych w Nochowie
128,50 zł
 • Schronisko dla zwierząt w Gaju
1 253,60 zł
 • dla chorej Julki
114,30 zł
 • dla Anny
237,20 zł
 • Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „SMOKI”
1 286,30 zł
 • Lokalne Centrum Wolontariatu w Śremie
803,60 zł
 • Cele Fundacji
15 239,44 zł

Na konto Fundacji w 2009r. wpłynęło 103 406,38 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008. Pieniądze zostały przekazane na następujące cele:

 • kościół pw. NMP Wniebowzietej w Śremie
14 520,23 zł
 • kościół pw. Ducha Świętego w Śremie
3 401,30 zł
 • kościół pw. bł. Michała Kozala w Śremie
11 160,60 zł
 • kościół pw. NSJ w Śrem
42 019,25 zł
 • kościół pw. NMP Wniebowzietej w Mórce
481,20 zł
 • Lokalne Centrum Wolontariatu
149,00 zł
 • Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SMOKI
2 403,10 zł
 • TPD Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp.
13 537,00 zł
 • Przedszkole „Jarzębinka”
1 466,60 zł
 • Przedszkole „Jaś Wędrowniczek”
143,80 zł
 • dla Julki
98,50 zł
 • dla Doroty
85,70 zł
 • Cele Fundacji
13 774,30 zł

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.