Centrum Integracji Społecznej

Decyzja o nadaniu statusu Centrum Integracji Społecznej dla Fundacji


wojewoda


wojewoda

Opinia wydana przez starostę Śremskiego dot. Centrum Integracji Społecznej

starostwo