Historia

Misja Fundacji :

Misją Fundacji jest dążenie do polepszenia życia mieszkańców naszego regionu poprzez:

 • Pomoc społeczną .
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego .
 • Edukację .
 • Dążenie do krzewienia wśród młodzieży zasad wielkopolskiej gospodarności .

 

Cele Statutowe :

 • Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP.
 • Realizacja zagadnień dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP.
 • Działalność paramedyczna .
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w Śremie i terytorium RP.

 

Historia :

 • 04.07.1990 Państwowe Biuro Notarialne w Środzie Wlkp.
  Akt Notarialny A.nr 524/90
  Powołanie Fundacji na Rzecz Rewolaryzacji Miasta Śrem.
 • 6.09.1990 – Zgłoszenie Fundacji do Ministerstwa Kultury i Sztuki Cel Statutowy Ochrona Zabytków.
 • 08.10.1990 – Zgłoszenie Fundacji w Sądzie Rejonowy dla Warszawy Pragi – Wydział Cywilny nr Rejestru RF.I – 796.
 • 1991-2001
  • Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży.
  • Organizacja szkoleń dla firm w zakresie podatków , rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
  • Uruchomienie Banku Żywności.
 • 2001 dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego w Poznaniu.
 • 2002 przyjęcie administrowania Hostelu w Nochowie i Schroniska dla kobiet w Śremie.
 • 2002-2006 Odnowa muru wokół Parafialnego Cmentarza w Śremie
  Zbiórka pieniędzy na w/w cel 18 930 zł.
 • 2004 5 marzec roku Fundacja postanowieniem Sadu Rejonowego w Poznaniu uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
 • 2005 Listopad Powołanie Lokalnego Centrum Wolontariatu . Zrzeszenie w nim 8 Szkolnych klubów.
 • 2005 Uchwałą Zarządu przyjęto oficjalne logo Fundacji
 • 2005 roku sukcesywna zbiórka 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 2006 Czerwiec Powołanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i rejestracja w rejestrze Starostwa Powiatowego
 • 2006 Październik Powołanie koła „Smoki” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • 2007 Wrzesień uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej w Psarskiem.
 • 2008 Listopad uruchomienie w gminach Brodnica , Dolsk i Książ Wlkp. Gminnych Centrów Wolontariatu.
 • 2009 zakup od Gminy Śrem nieruchomości przy ul. Dutkiewicza 8a.
 • 2010 zakup od Gminy Śrem nieruchomości w Nochowie przy ul. Śremskiej 12.
 • 2011 Marzec otwarcie Biura Porad Prawno – Obywatelskich w Brodnicy przy współpracy z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych.
 • 2011 Rozbiórka schroniska dla kobiet przy ul. Dutkiewicza 8a.
 • 2011 Grudzień – Wyłonienie poprzez ogłoszony przetarg wykonawcy Domu dla bezdomnych w miejscowości Śrem, przy ul. Dutkiewicza 8a.
 • 2012 Marzec Planowane rozpoczęcie prac budowlanych Domu dla bezdomnych kobiet.
 • 2013 Lipiec otwarcie Domu dla bezdomnych kobiet.
 • 2013 Centrum  Fizjoterapii BALANS
 • 2013 Grudzień – Nowy Prezes Fundacji Hieronim Bartkowiak
 • 2013 Grudzień – Nowy Przewodniczący Rady Fundacji Jack Nowaczyński
 • 2013 Grudzień – Nowy Sekretarz Rady Fundacji Magdalena Cynka

 

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.