Aktualności, Bezdomność, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Fundacja kształci liderów

Dziesięcioro mieszkańców i mieszkanek Schroniska dla Bezdomnych w Śremie bierze udział w projekcie Szkoła Animacji Społecznej prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA.

Projekt będzie trwał rok i polega na wzięciu udziału w trzydniowych sesjach odbywających się raz w miesiącu. Celem tych spotkań będzie kształtowanie odpowiedzialnej postawy dążącej do usamodzielnienia się osób dotkniętych bezdomnością, które poprzez swoje świadectwa mogą pomóc kolejnym osobom.

Pierwsza sesja odbyła się w ostatnim tygodniu września w ośrodku wypoczynkowym w Chudobczycach. Tematem wiodącym zjazdu było Od Bierności do Aktywności, a podczas rozmów i licznych dyskusji przedstawiono świadectwa Barkowych Liderów, mające na celu umocnienie i podniesienie na duchu osób borykających się różnymi problemami, takimi jak uzależnienie.

Kolejny trzydniowy zjazd odbył się w październiku w miejscowości Głomsk we wspólnocie „Arka Noego”, w której mieszka trzydzieści osób. Na drugiej sesji pod hasłem Przywództwo grupowe – różne style zarządzania uczestnicy skupili się między innymi na Kodeksie Lidera, który wskazuje, kto może zostać liderem biorąc pod uwagę relacje międzyludzkie, ciągłość w trzeźwości czy też budowanie autorytetu moralnego we wspólnocie lub stowarzyszeniu.

Takie spotkania są niezwykle cenne. Podczas zjazdów nie tylko edukujemy się, ale także nawiązujemy bliższe relacje i integrujemy się poprzez wyjazdy do kina, zwiedzanie pałacu w Wąsowie, a przede wszystkim wspólne posiłki i długie rozmowy, które łączą ludzi i tworzą między nimi silne więzi.


Pozdrawiam serdecznie
Julia Biernacka

image_pdfPobierz PDF