Ogłoszenie o zamówieniu – budowa budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych

Numer ogłoszenia: 425324 – 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śremu , ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 28 30798, faks 61 28 30798. • Adres strony internetowej … Dowiedz się więcej

Rozbiórka schroniska w Śremie

W dniu 19 Września Fundacja przystąpiła do prac związanych z rozbiórką schroniska dla kobiet mieszczącego się w Śremie przy ulicy Dutkiewicza 8a, a następnie przystąpimy do budowy nowego, 2 piętrowego budynku przeznaczonego na schronisko dla 24 kobiet z dziećmi na które pozyskaliśmy pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W rozbiórkę zaangażowani są wolontariusze między … Dowiedz się więcej