1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022


Informujemy, że od przyszłego roku, jeżeli w polu CEL SZCZEGÓŁOWY nie będzie wpisanego numeru w formacie FSxxx, (przykład: FS000), pozycja zostanie zakwalifikowana jako nierozpoznana i zaksięgowana na cele statutowe Fundacji.


Na konto Fundacji w 2023r.

Wpłynęło 404 842,09 zł w ramach 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

NR  Kwota
FS000  22 595,70 zł
FS001  8 737,27 zł
FS002  12 718,35 zł
FS003  6 335,26 zł
FS004  2 920,67 zł
FS005  694,62 zł
FS006  203,80 zł
FS007  158,69 zł
FS008   0 zł
FS009  797,73 zł
FS010  9,99 zł
FS011   0 zł
FS012  249,87 zł
FS013   0 zł
FS014  21 243,68 zł
FS015   0 zł
FS016  14 905,70 zł
FS017  14,84 zł
FS018  1 644,15 zł
FS019  12 745,02 zł
FS020  753,40 zł
FS021   0 zł
FS022   0 zł
FS023  2 376,01 zł
FS024  427,58 zł
FS025   0 zł
FS026   0 zł
FS027   0 zł
FS028  2 969,65 zł
FS029   0 zł
FS030   0 zł
FS031  260,25 zł
FS032   0 zł
FS033   0 zł
FS034   0 zł
FS035   0 zł
FS036   0 zł
FS037   0 zł
FS038  11 276,93 zł
FS039  1 428,13 zł
FS040  11 306,90 zł
FS041  3 916,57 zł
FS042   0 zł
FS043  322,62 zł
FS044  338,34 zł
FS045  7 405,66 zł
FS046  819,75 zł
FS047  523,70 zł
FS048  79,44 zł
FS049   0 zł
FS050   0 zł
FS051   0 zł
FS052  189,93 zł
FS053  253,65 zł
FS054   0 zł
FS055   0 zł
FS056   0 zł
FS057  356,09 zł
FS058  27,16 zł
FS059  909,18 zł
FS060   0 zł
FS061   0 zł
FS062  18 852,14 zł
FS063   0 zł
FS064  7 515,95 zł
FS065  4 171,39 zł
FS066  2 794,67 zł
FS067  2 861,01 zł
FS068  140,46 zł
FS069   0 zł
FS070   0 zł
FS071   0 zł
FS072  3 006,03 zł
FS073  710,04 zł
FS074   0 zł
FS075  138,71 zł
FS076  1 371,77 zł
FS077  871,74 zł
FS078   0 zł
FS079  2 229,93 zł
FS080  14 657,18 zł
FS081  1 169,24 zł
FS082  1 639,78 zł
FS083  285,76 zł
FS084   0 zł
FS085  3 663,88 zł
FS086  3 152,11 zł
FS087  4 284,78 zł
FS088  4 680,25 zł
FS089   0 zł
FS090  1 077,96 zł
FS091   0 zł
FS092  10 320,61 zł
FS093  12 275,45 zł
FS094  88,46 zł
FS095  333,97 zł
FS096  18 268,88 zł
FS097  928,58 zł
FS098  236,19 zł
FS099  6 197,14 zł
FS100  4 358,60 zł
FS101  217,47 zł
FS102   0 zł
FS103  2 645,97 zł
FS104   0 zł
FS105  268,20 zł
FS106  28 215,55 zł
FS107  691,22 zł
FS108  1 324,63 zł
FS109   0 zł
FS110  233,19 zł
FS111   0 zł
FS112   0 zł
FS113  4,17 zł
FS114   0 zł
FS115   0 zł
FS116   0 zł
FS117  1 735,81 zł
FS118   0 zł
FS119   0 zł
FS120   0 zł
FS121  1 960,37 zł
FS122  3 783,78 zł
FS123  1 349,46 zł
FS124   0 zł
FS125  185,85 zł
FS126   0 zł
FS127   0 zł
FS128   0 zł
FS129   0 zł
FS130   0 zł
FS131   0 zł
FS132   0 zł
FS133   0 zł
FS134   0 zł
FS135  117,18 zł
FS136   0 zł
FS137   0 zł
FS138  8 334,24 zł
FS139  588,89 zł
FS140  685,01 zł
FS141   0 zł
FS142   0 zł
FS143   0 zł
FS144   0 zł
FS145   0 zł
FS146   0 zł
FS147   0 zł
FS148  7 162,87 zł
FS149  1 874,04 zł
FS150  53,35 zł
FS151  22,12 zł
FS152   0 zł
FS153  3 954,01 zł
FS154  544,75 zł
FS155   0 zł
FS156   0 zł
FS157  164,22 zł
FS158   0 zł
FS159   0 zł
FS160   0 zł
FS161  11 644,46 zł
FS162  65,77 zł
FS163  7 731,48 zł
FS164  107,09 zł
FS165  18 413,80 zł
FS166  9 706,69 zł
FS167  4 581,70 zł
FS168  2 275,81 zł
FS169   0 zł
FS170   0 zł
FS171   0 zł
FS172   0 zł
 Razem  404 842,09 zł