Państwowe Fundusze Celowe


Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne.

NAZWA FUNDUSZU:

Fundusz Dopłat

NAZWA ZADANIA:
” Rozbudowa, Przebudowa Budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Śremie przy ul. Dutkiewicza 8a. „

DOFINANSOWANIE: 371 137,17 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 467 796,59 zł

Celem rozbudowy i przebudowy budynku było dostosowanie schroniska dla osób bezdomnych do minimalnych standardów schroniska dla osób bezdomnych na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w wyniku którego powstanie dodatkowo 7 nowych miejsc noclegowych.

Prace budowlane ruszyły w październiku 2021.

Finansowe wsparcie przeznaczone zostało na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat udzielił bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 371 137,17 zł, co stanowiło 80 % przewidywanych kosztów rozbudowy.

10.06.2022r. otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet.

Pomimo wielu trudów, udało się nam zakończyć inwestycję, dzięki której nastąpiła poprawa warunków zamieszkania poprzez powstanie nowej świetlicy, kuchni, pracowni komputerowej, magazyn środków czystości oraz pokoju rodzinnego.

 

Materiały

 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne