Rehabilitacja

W ramach odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn  Fundacja rozlicza zgodnie z obowiązującą ustawą koszty leczenie i rehabilitacje ponad  123 podopiecznych. W śród osób korzystają z naszej pomocy są dzieci od pierwszych dni swoich narodzin jak młodzież  i osób dorosłych  różnych przyczyn niepełnosprawne. Nadmienić należy że Fundacja prowadzi szereg zadań kierowanych dla osób niepełnosprawnych. Poczynając od prowadzenia Centrum Fizjoterapii BALANS, turnusu rehabilitacyjnego skierowanego w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w świetlicy socjoterapeutycznej, zajęcia z fizjoterapeutami w ramach projektu „Sprawnym być”, wyjazdy integracyjne dla osób dorosłych, rehabilitację dla dzieci metodą NDT Bobath, a także integrację osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach której realizujemy projekt „Uwolnić Skowronka”. Realizujemy projekt Obywatelski pn. „Radosne Dzieci – Zdrowe Dzieci”, który polega na rocznym finansowaniu przez darczyńców rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dzieci i osoby dorosłe niepełnosprawne skorzystały z kolejnej edycji projektu „Świat Talentów bez barier – Barwy radości” podczas, którego przedstawiły swoje talenty podczas występów oraz integrowały się ze środowiskiem lokalnym przełamując bariery komunikacyjne.