Lodówka

Otrzymaliśmy darowiznę w postaci przenośnej lodówki turystycznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności. Lodówka będzie używana do transportu żywności przekazywanej przez Sprzedawców (wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych ), którzy zawarli z naszą Fundacją umowę dotyczącą nieodpłatnego przekazywania żywności na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.