Aktualności, P r z e t a r g

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu – pobierz

Załączniki:

Załączniki (1- 6) do Ogłoszenia wg KC

zał. nr 7 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Umowy – Harmonogram rzeczowo- finansowy

zał. nr 8 – Projekt budowlany zał. nr 9 – Aneksy do projektu

zał. nr 10 – Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zał. nr 11 – Warunki Ochrony przeciw pożarowej

zał. nr 12 – STWiORB

zał. nr 13 – Przedmiary

zał. nr 14 – Projekt usunięcia kolizji elektroenergetycznej

image_pdf