Pomaganie z pomocą streetworkera

5 lutego rozpoczął się projekt „Działania na rzecz mieszkańców gminy Śrem dotkniętych wykluczeniem społecznym”. Kluczową rolę odgrywa w nim streetworking – innowacyjna forma pracy socjalnej.

Pierwsze spotkanie informacyjne z całego cyklu miało na celu umocnienie współpracy przy działaniach wspierających wychodzenie z bezdomności. Wzięły w nim udział instytucje gminy Śrem – policja, straż miejska, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, OPS, PCPR oraz TPP im. Brata Alberta „Nadzieja”.

Projekt realizowany z budżetu gminy Śrem.

 

image_pdfPobierz PDF