Edukacja prawna w ramach realizacji zadania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Fundacja od stycznia 2024 roku realizuje projekt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w powiecie śremskim. Zadanie polega na prowadzeniu biura NPP i NPO we wszystkich gminach powiatu śremskiego oraz realizacji edukacji prawnej.   Pierwsze ze spotkań w bieżącym roku już za nami! Z wizytą zawitaliśmy 26 marca do Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców … Dowiedz się więcej

Edukacja prawna dla uczniów i seniorów

We wtorek, 5 grudnia Fundacja w ramach projektu „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w powiecie śremskim w 2023 roku” przeprowadziła edukację prawną w Klubie Seniora działającym przy Towarzystwie Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie. Wśród słuchaczy dużym zainteresowaniem cieszyła się jedna z dziedzin prawa cywilnego, tj. prawo spadkowe. To … Dowiedz się więcej

Edukacja prawna w śremskim „Hipolicie”

We wtorek, 26 września Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w ramach prowadzonego projektu „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w powiecie śremskim w 2023 roku” przeprowadziła edukację prawną, której słuchaczami byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. Temat minionego spotkania to przede wszystkim zagadnienia prawa cywilnego. Szereg pytań … Dowiedz się więcej