Rozbudowa, przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Śremie

Od miesiąca października 2021 trwały prace budowlane w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet. Celem rozbudowy i przebudowy budynku było dostosowanie schroniska dla osób bezdomnych do minimalnych standardów schroniska dla osób bezdomnych na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w wyniku którego powstanie dodatkowo 7 nowych miejsc noclegowych.
Prace zostały zakończone w lutym bieżącego roku, odbiór budynku nie był możliwy ze względu na dostosowanie całego budynku do wymagań ppoż. w wyniku czego została wykonana Ekspertyza Techniczna Przeciwpożarowa przez rzeczoznawcę do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na podstawie wydanego postanowienia przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej uzupełniliśmy wskazania m. in. poprzez: zwiększenie ilości środków gaśniczych czy też zwiększenie
natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych.
10.06.2022r. odbyła się kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Śremie w wyniku czego została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie budynku Schroniska dla Kobiet Bezdomnych.
Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat udzielił bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 371 137,17 zł, co stanowiło 80 % przewidywanych kosztów niniejszego przedsięwzięcia.
Pomimo wielu trudów, udało się nam zakończyć inwestycję, dzięki której nastąpiła poprawa warunków zamieszkania poprzez powstanie nowej świetlicy, kuchni, pracowni komputerowej, magazyn środków czystości oraz pokoju rodzinnego.

 

 

 

image_pdfPobierz PDF