Akcja „Sprzątanie brzegu Warty”

Wczoraj odbyła się kolejna edycja akcji Sprzątanie brzegu Warty, w ramach której wolontariusze z Lokalnego Centrum Wolontariatu przechodząc promenadę i wały znajdujące się w pobliżu rzeki zbierali śmieci. W tym roku podzieleni byliśmy na dwa grupy, z czego jedna skierowała się do prac w pobliżu torowiska kolejowego i skrzyżowania ulic Kolejowej i Krętej. To, co … Dowiedz się więcej

Otwarcie warsztatu ogrodniczego

30 stycznia przed siedzibą Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem odbyło się symboliczne otwarcie nowo powstałego warsztatu ogrodniczego Centrum Integracji Społecznej. W uroczystości udział wzięli: członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Sochniałek, Dyrektor Departamentu Zdrowia Anna Jackowska, Prezes Fundacji Hieronim Bartkowiak, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz Starosta Śremski Zenon Jahns. Fundacja otrzymała od Samorządu Województwa Wielkopolskiego … Dowiedz się więcej

Owocna reintegracja zawodowa

Fundacja dba i zarządza przestrzenią przeznaczoną na potrzeby realizowanych celów statutowych. Mając na uwadze priorytetowe cele, które wpływają na: poziom kultury, edukacji, sportu, zdrowia i wiek społeczeństwa, pomocy społecznej, zatrudnienia, rozwoju, organizację i promocję wolontariatu – zależy nam, by dążyć do jak najbardziej racjonalnego, funkcjonalnego, a zarazem atrakcyjnego zagospodarowania przestrzeni, którą chcemy rozwijać.   Tworzymy … Dowiedz się więcej