Edukacja prawna dla uczniów i seniorów

We wtorek, 5 grudnia Fundacja w ramach projektu „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w powiecie śremskim w 2023 roku” przeprowadziła edukację prawną w Klubie Seniora działającym przy Towarzystwie Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie. Wśród słuchaczy dużym zainteresowaniem cieszyła się jedna z dziedzin prawa cywilnego, tj. prawo spadkowe. To właśnie na ten temat padło najwięcej pytań. W spotkaniu uczestniczyło przeszło 50 seniorów.
 
Tego samego dnia odwiedziliśmy również Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, by edukację prawną poprowadzić dla tamtejszych uczniów. 30 słuchaczy było żywo zainteresowanych tematem zawierania umów sprzedaży i kupna. Spotkania prowadził radca prawny, Maciej Wojciechowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali broszury edukacyjne.
 
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Śremskiego w ramach dotacji z budżetu państwa.
image_pdfPobierz PDF