Aktualności, Bezdomność, Centrum Integracji Społecznej

Grupa Samopomocowa

4 Kwietnia 2019r. w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz mieszkańców Schroniska w ramach Grupy Samopomocowej, którą prowadzi Anna Sobieraj.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Barbara Sadowska z F.P.W. „Barka” oraz pracownice „Barki” Pani Patrycja Zenker, Żaneta Przepiera, uczestnicy CIS,a także pracownicy Fundacji na czele z prezesem Fundacji Hieronimem Bartkowiakiem.
Wiodącym tematem spotkania były rozmowy motywujące do podtrzymania życia w trzeźwości.

image_pdf